sabato 4 aprile 2015

Själviska män


vad en man
tycker, känner, vill

är fullkomligt irrelevant

allena kvinnan
hennes tyckande, känslor, viljor

styr våra liv
var man bör tycka så

~


1 commento: