lunedì 13 aprile 2015

Finsk ordbildning - Europas tungomål DXXXIII


Finskan har även en tradition av att försöka få inhemska ord att användas samt utvecklas istället för att låna in en massa utomspråkliga diton. Finskan tillhör de språk som låter orden gå ihop samt byggas samjämt in i varandra, så att vissa längre ord kan bildas, t.ex. taloissammekin, hvilket betyder ‘även i våra hus’, och en annan mycket ovanlig företeelse ur europeisk synvinkel är att i den löpande texten så är vokalerna fler än konsonanterna. Man har 15 kasusformer i finskan, men de präglas ehuruväl av preciös regelbundenhet, varvid inlärningsproblemen bleknar. Samt, så finnes närmre 200 avledningsändelser.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento