mercoledì 15 aprile 2015

Finsk språkhistoria - Europas tungomål DXXXIV


Nog med grammatik och över till historiken. Finskan har flera äldre ord kvar i sitt bestånd, exempelvis kala ‘fisk’ kommer direkt från språkfamiljens bas, men ändå räknar vissa bara med att det finns så lite som ungefär 300 finskugriska ordstammar som överlevt in i dokumenterad finska. Man har som tidigare påtalas kunnat påvisa ganska säkra inlåningsinfluenser og posibelt släktskap emellan uraliskan samt indoeuropeiskan. Man har även inlånat en del från germanska og baltiska tungomål och dessa har också fått en viss spridning till andra baltofinska mål samt i vissa fall även till samiskan; detta i sin tur tyder på att dessa inlåningar måste hava en del år på nacken, då de skiljdes åt för ett bra tag sedan, antagligen för mer än 2000 jeeran sedan, før exempel kuningas samt lammas från germanskan, hvilket betyder ‘kung’ respektive ‘får’, ock tytär från baltiskan, betydandes ‘dotter’. Man har även vissa äldre inlånade fornnordiska ord i finskan, exempelvis ordet för ‘pengar’, hvilket lyder raha ock som härstammar från fornnordiskans skraha som ursprungligen betydde ‘djurhud eller skinn’ og som finns kvar i dagens svenska i ordet skrå - det finns minst omkring 200 sådana här fornnordiska inlån. Under senare tid så haver også många lånord kommit in från slaviskt håll genom kristendomen och från svenska och ryska genom kolonisation samt andra intima kontakter, men man har gjort sitt bästa för att försöka utplåna detta kolonialminne med inhemska eller nyskapade ord, men språkliga spår är ofta väldigt svårt att förtiga till invisibilitet.

~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento