martedì 7 aprile 2015

Finskans suomi - Europas tungomål DXXX


93,5 procent av den finländska befolkningen talar det uralisk-finskugrisk-baltofinsk-nordfinska målet finska, eller såsom det egentligen heter - suomi. Ordet ‘finnar’ betyder från början egentligen ‘samer’, som nu har ändrat betydelse, men när Tacitus skriver fenni så menar han alltså samerna, fast i denna skrift så åmenas alltså den moderna termen. Finskan har stora likheter med estniskan samt karelskan og de kan med viss problematik förstå varandra, ljudsystemet är ehuru avskiljande då finskan har ett mycket ålderdomligare system. Hvad suomi egentligen betyder är ännu något oklart, olika förslag finnes ehuru, ordet suo betyder nämligen ‘kärr, mosse’ på finska og det passar ju fint i de tusen sjöarnas land, det kan även röra sig om ett baltiskt inlån från *zemē som primärt betyder ‘land’, härrörandes från en betydelse utav ‘jordvarelse’, alltså från ett indoeuropeiskt stamord med betydelsen ‘människa’, jämför med homo.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento