giovedì 26 febbraio 2015

Romer i Estland - Europas tungomål DXX


Det till samma språkfamilj tillhörande -indoarisk-centralindoarisk-romani-nordromani-baltiska målet estnisk romani, eller laiuseromani, har gått samma öde till mötes som jiddisch, men några talare av detta mål kan finnas kvar - under mellankrigstiden så var de enligt census strax under 800, men under den tyska ockupationen tillintetgjordes den romska populationen nästan helt i Estland; 1987 beräknades de ehuru uppgå till 665 personer levande till nästan nittio procent i urban miljö, av dessa hade 465 personer ett romskt språk som sitt modersmål, ehuru ej nödvändigtvis just estnisk romani.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento