mercoledì 25 febbraio 2015

Noilly prat - Vermouth
varandes en vermouth lengadòc samt långt mer somrig, söt, citrusaktig, än de övriga stora vermoutherna, kyld slinkes ner när som lemonad, med smak av citrusskal og nötter, med kryddig emfas, särledes vid uppnådd rumstemperatur, producerat sedan 1813 i en process som ej moderniserats sedan 1850, i huvudsak nyttjas de vita druvorna Picpoul de Pinet et Clairette

druvsorterna producerar lätta fruktiga viner som man låter mognas i kanadensiska ekfat under åtta månader inomhus, varefter de upphälles i mindre ekfat som förvaras utomhus under ytterligare ett år så att de olika klimatologiska elementen får giva sin påverkan samt så får änglarna taga sin del, runt 6-8 % viljandes de ha, givandes ett torrt fullkroppsligt bärnstensaktigt vin som i det närmaste kunne liknas med Madeira eller Sherry

vinet tages ånyo in där de lämnas under några månader samt senare bländas tillsammans i nya ekfat, en mindre mängd mistelle, samt fruktessenser, tillföres vinet hvilket förmjuknar samt smakupphöjer det, en noillypratisk unik form utav maceration sker under trenne veckor varpå en blandning utav runt tjugo örter og kryddor ilägges för hand varje dag, hvilka kryddor og örter detta röre sig är hemligt sedan 1813, efter sex veckor är drycken drickesklar

Noilly prat är en utav de oftast nyttjade ingredienserna utav den välkända gindrinken Martini, döpt efter en utav deras tidigare största vermouthkonkurrenter, men nu äges ändå märkena utav samma ägare, Martini &Rossi, nu mergat i Bacardi-Martini.


Jag dricker min Noilly Prat hellre ren.~

Nessun commento:

Posta un commento