lunedì 16 febbraio 2015

Estnisk vokabulär samt ordsliga inlån - Europas tungomål DXV


Den estniska vokabulären har dels protobaltofinsk bas, plus stora element från låg- og högtyska, från estlandssvenska, finlandssvenska, samt svensk-svenska, från forn- samt modern ryska, från lettiska og givetvis från finska. Från finskugrisk tid har man även erhållit inlån från indoiranskan, exempelvis ordet ori ‘slav’ hvilket, som nämnts, kommer just från termen arya. De största lånen i historisk tid haver ehuru kommit från tyskan som varit centralt i området, först genom saxiskan fram till 1500-talet og sedan genom högtyskan samt det balttyska språk som utvecklades därifrån, man har cirka 770-850 lån från saxiska, 490-540 från högtyska och kanske 60 från balttyska. Finskan har främst bidragit från 1870 og framåt, hvilket givit cirka 800 ord. Förutöver dessa större inlån finns 100-150 från svenska, till exempel riik og säng, emedan ryskan gett 300-350 med start från 1710, förutöver setuskan som fått många fler redan från fornrysk tid og framåt. Lettiskan har inte gett så många ord till standardspråket även om inlånen började redan under 700-talet, resultatet är ehuru endast cirka 30-45 ord. Mindre inlån har även skett från hebreiska, mordvinska samt mari och senare har även direkta lån från franska och engelska uppkommit, där det sistnämnda givarspråket givetvis hela tiden ökar i accelererande grad.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento