martedì 17 febbraio 2015

Rodi ~ Vagabonddanska ~ Luffardanska ~ Rotvälska


Ett mindre känt östnordiskt språk är vagabonddanska / resandedanska / rodi, eller det nedsättande rotvälska og luffardanska, som är ett språk som i huvudsak bygger på danskan, men som har inlåningar från nordlig romani, det centrala romaniordförrådet består bara av några få hundra ord. Språket kan hava likheter med Norges samt Sveriges motsvarigheter, då dessa utkommit från Danmark.

Man vet att romanigrupper transporterades till Danmark utav James IV af Skottland anno 1505. Språket kanske talas ännu utav en romanigrupp, men det kan lika gärna vara utdött eller på väldigt god väg att utdö, språket blev tidigt starkt fragmentiserat.

Det finnes ehuru cirka 1500 romer i Danmark, men de flesta av dessa har inte sin ancestrala härkomst från Danmark utan snarare från Balkanländerna, varandes seninvandrade. Romska barn diskrimineras systematiskt i bland annat Helsingör där man på utefter östeuropeisk manéer regelbundet sätter dem i specialklasser för mentalt efterblivna.~


Nessun commento:

Posta un commento