martedì 12 agosto 2014

Vallonskans karaktäristiska egenskaper - Europas tungomål CDXXIIX


Vallonskan avskiljer sig vidare generellt från övriga språk genom att den mottagit en hel del germanska inlån, man haver även specifika inlån från substratiskans belgiska, som en gång residerade här, hvilka ej gått vidare till andra romanska språk. Mittvallonskan haver ej liga många karaktäristiska drag, men vallopicardiska og vallogaumäsiska har en del karaktäristika och det är olika i olika varianter av de olika språken, en stor del av deras karaktäristika havandes givetvis med picardiska visavi gaumäsiska att beskaffa. Valonskan har som nämnt bibehållit fler arkaismer från latinet, samtidigt som den plockat in fler influenser från germanska tungomål, i både fonetik, lexikon, som grammatik, speciellt fonetiken benämns som extra konservativt och språket sägs ofta ha stannat i sin medeltida fägring.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento