martedì 26 agosto 2014

Bosniskan - ett serbokroatiskt språk - Europas tungomål CDXXXV


Ur språklig synpunkt så var Bosnien-Hercegovina kanske faktiskt den mest homogena av de olika delrepublikerna i Jugoslavien och språket som talades där benämndes serbo-kroatiska och härstammade enligt linjerna indoeuropeisk-slavisk-sydslavisk-västra grenen - tungomålet kallas nu bosniska av bosjnjakerna, kroatiska utav kroaterna, emedans serberna hellre benämner sitt språk som serbiska. Men det skulle vara osant att säga att bosnierna enbart av politiska skäl skullo vilja döpa om sitt språk istället för att använda serbokratiska eller kroatserbiska som det också kallades, av bland annat kroaterna, för det existerar märkbara skillnader varianterna emellan. Det var inte förrän 1954 som man slog ihop de tvenne olika språken, kroatiska og serbiska, till ett språk dominerat av serbiskan. Serbiskan samt kroatiskan skall behandlas senare under mer berörda länder, men för att åtminstone lite förstå bosniskan är det tvunget med en kort förhandsinformation. Omkring 2,2 miljoner är bosnjaker, 1,5 miljoner serber samt runt 600 000 kroater.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento