martedì 5 agosto 2014

Russenorska, gælonorska og norskeuskariska – norska pidginspråk


Förutöver det till en början dansknorska kreolspråket som har sin grund i östnordiskan, men som allt mer fått influenser från västnordiskan genom politiska påtryckningar, så har norskan varit med om flera utvecklingslinjer inom norskt territorium, detta även om vi bortseom från norn, isländska, färiska, og så vidare, istället tittandes på de pidginska norska utvecklingarna. Det kändaste utav dessa är russenorskan.


Russenorska

Det västnordisk-östslaviska pidginet russenorsk talades i kontakterna emellan norska samt ryska handelsmän og fiskare uppepå Nordkalottens pomorhandel. Pidginspråket bildades antagligen under 1700-talet samt fortlevde ända fram till den ryska revolutionen då ryssarna gick en mer isolerande utveckling till mötes - kommunismen hämmande den språkliga utvecklingen. Om de nyupptagna kontakterna kommer resultera i nya språkblandningar är antagligen för tidigt att ännu utröna.

‘Det finns en hund på mitt skepp’ hette exempelvis sobaku på moja skib eller ‘jag drack lite vin på ett annat skepp, så jag bleve lite fuller’ som översätts till moja på anner skip nåkka vin drikkom, så moja nåkka lite pjan. Vissa menar att det inte är ett pidginspråk, heller ej ett kreolspråk, utan snarare ett norskt språk som urvattanats samt påfyllts med en mängd rysska lånord, andra menar att det snarare rör sig om ett stabilt pidginspråk, tills vidare nöjer ock jag mig med denna definiering. Idag känner vi 400 ord på tungomålet varav 50 % av orden är norska, 40 % ryska, emedans övriga ord är svenska, engelska, franska og tyska. Några få ord kan ha tagit sig in och bibehållit sig i nordnorskt tal, exempelvis å kvase ‘att dricka sig full’.


Gælonorska

Det har även funnits ett goidelisk-norskt pidginspråk kallat gælisk-norska, eller gælonorska, med sin grund i skotsk-gäliskan og norskan som talades emellan fiskare från de tu områdena, pidginet skall även ha använts i radiokommunikationen under 1970-talet för att undvika tjuvlyssnare kring bra fiskelägen.


Baskisknorska


Ett tredje pidginspråk som funnits med norsk inblandning är det norsk-euskariska - som de ovanstående en bildning med grund i fiskeverksamhet.
~


Nessun commento:

Posta un commento