venerdì 1 agosto 2014

Kort Upplysning om Bartholomaes lag og Buddha


Bartholomaes lag är en fonologisk lag som skedde tidigt i det indoeuropeiska språkhavet  påverkandes den samstämda indo-iranska språkfamiljen, men med anledning utav tillbakafallandet utav de enkla beljudade ock aspirerade klusilerna i iranska så är det något oklart huru den fonologiska historien gått till i den familjeenheten.

Hursomhaver, lagen säger så att vid kluster utaf tu eller fler obstruenter, d.v.s. klusiler eller det siblianta s, där endera av dem äro aspiranta någonstans i sekvensen, så kommer hela klustret att bliva aspirerat insieme.

MA+T  → M+MA

exempelvis:
dh+t → ddh
bh+t → bdh

Så den protoindoeuropeiska roten *bhwvdh- ‘lära, upplysa’ bliver partikelsatt *bhudh-to ‘upplyst’ efter Grassmans lag förminskad av aspireringen vid första klusilen oc sedan med hjälp av Bartholomaes lag samt övriga reguljära fonemändringar så blir kontentan sanskritens buddha ‘upplyst’.


så nu är du det

~

Nessun commento:

Posta un commento