venerdì 21 settembre 2012

Tartesserna et Tartessiskan - Europas tungomål CLXVIII södra Portugal, samt mot västa Andalusien, fanns ytterligare ett språk som osså, i likhet med baskiskan, antas vara icke-indoeuropeiskt - det tartessiska målet, eller vad en nu skall kalla det. Enligt inskriptionerna så tyder de på att språket åtminstone varo ganska olikt iberiskan. Tartessiskan haver även jämförts med nordafrikanska förekomster eller med de anatoliska språken i västra Asien, hvilket är teorier som hitintills visat sig vara lönlösa, även om vissa finner grund i påståendena. Självfallet hava man även haft etruskiskan i åtanke, speciellt då etruskisk konst haft påverkan på tartessisk dito. Det tartessiska folkets efterföljare hette antagligen turdetani hvilket hvaro ett folk boendes i Guadalquivirdalen som prisades av Strabon som ett av de mer civiliserade folken på den Iberiska halvön, samt hävdandes att de hade skriftspråk med goda anor.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Taggar: Europas tungomål, Iberiska halvön, Spanien, Portugal, Andalusien, Extremadura, språk, tartessiska, forntiden, antiken, int, DN

~~~Ett år sedan~~~

- Frygiska et Frygierna i Frygien

~

Nessun commento: