giovedì 17 dicembre 2015

Situationen för baskiskan i franska Baskien - Europas tungomål DCXXXXV


Den protestantistiska reformationen trängde også ner i dessa delar av Europa, hvilket bland annat ledde till att en baskisk version av det Nya testamentet översattes och trycktes 1571 av en labourdier vid namn Leizarraga / Leiçarrague. Han skreve på sin egen språkfraktion, en kustvariant av labourdiskan, men valde även att inkludera andra baskisklingvistiska element i språkdräkten för att få en så vid spridning som möjligt av skriften. Under 1600-talet skrevs flera grammatikor samt ordböcker i dessa nordbaskiska provinser, dessvärre trycktes de inte förrän senare och vissa har även försvunnit. Den första boken som trycktes på baskiska, hvilket författaren kände stolthet över, var Linguae Vasconum Primitiae som 1545 trycktes av Etxepare / Dechepare och han kom att bli den förste som genuint försvarade språket. Boken trycktes i Basse-Navarre, men detta innan regionen kom under franskt välde, hvilket inte skedde förrän 1620. Under hela 1600-talet fortgick sedan en litterär produktion av hög klass i de norra baskiska provinserna, till og med icke-baskiska immigranter till den labourdiska kustregionen lärde sig baskiska för att bruka det i både tal samt skrift - hvilket knappast, tragiskt nog, är fallet nu. Allting ändrades genom den franska revolutionen och dess destruktiva unistiska politik som än idag är rättelinjen för etatismens Frankrike samt dess intoleranta politiker med början i Grégoires språkpolitiska förslag. Den franska baskiskans glansperiod var nu definitivt över och nedgången har sedan dess varit regel. Det beräknas finnas emellan 200 000-730 000 etniska basker i Frankrike, men majoriteten av dessa talar alltså inte sina egna euskariska språk och de som gör det för heller ej tungorna vidare i någon nämnvärd grad, återigen så har den centraliserade franska staten visat sin inkompetens när det gäller tolerans, acceptans samt erkännande av andra språk än det man själv skränar, och landet efterlever därmed inte individernas mänskliga rättigheter - situationen är ehuruväl mycket bättre i Spanien. De övriga franska minoriteterna har inte lika stor tur som de franska baskerna som ju har en kulturellt välmående och växande baskisk region söderom sig. Den baskiska drömmen om Zazpiak Bat, ‘sju i ett’, lever ehuruväl kvar i god vigör.
~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento