domenica 13 dicembre 2015

Baskiska språken i franska Baskien - Europas tungomål DCXXXXIII


Som det enda icke-indoeuropeiska samt även det enda nutida europeiska tungomålet som är isolat finns euskaran / baskiskan representerad i Frankrike av navarro-labourdinska som har 40 000-67 500 talare samt souletinska, eller xiberoeriska, zuberoeriska, som talas av 8700 människor i provinsen Ciberoa / Soule. Det bör påtalas att inga officiella siffror finnes om huru många som talar baskiska i Frankrike. Navarro-labourdinskan är uppdelad på tvenne olika huvudvarianter, hvilka i sin tur uppdelas än mer, och det är då labourdinskan som talas av 45 000 människor i Lapurdi / Labourd samt lågnavarriskan som har 22 500 talare och detta i Benapara / Basse-Navarre. Navarro-labourdinskan är ett litterärt språk samt användes som det av majoriteten av de baskisktalande i Frankrike. Det finns ett par tidningar som ges ut på euskara i Frankrike och baskisk media får man in från det spanska Baskien. Souletinskan är inte ett litterärt mål, men man önskar att det så skall bli då det skulle underlätta enär talarna av målet har svårt att förstå annan baskiska förutom i enklare konversation. Souletiskan har tidigare, under 1800-talet, uppburit litterär status och det finnes givetvis många anledningar till att det så skall bli igen, att språket är relativt homogent underlättar processen dessutom. Idag finns det ett par tidningar som ges ut på baskiska i Frankrike, men språket har givetvis ingen officiell ställning. Sedan 1989 går det ehuru att erhålla universitetsdiplom i språket och ett baskiskt kulturinstitut skapades 1990 i staden Ustaritz, kallat Euskal Kultur Erakundea. Överlag har språkacceptansen ökats i Frankrike ock baskiska får i vissa kommuner nyttjas i exempelvis testamenten samt giftermålshandlingar. Erinren I galliskans liksamma erkännelse under antik Romartid.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento