domenica 27 dicembre 2015

Albaner i Turkiet


I Turkiet åtfinns en mindre albansk gruppering sedan osmansk tid beståendes utav ungefäreligen 65 000 individer som äro utaf mestadels toskisk börd og detta albanska språk säges talas av omkring 15 000 förstahandstalare, år 1965 lär det även hava funnits över 1000 monolingua.

Toskerna bebor främst västra Turkiet.~


Nessun commento:

Posta un commento