giovedì 10 dicembre 2015

Impëriàl ëmprëss - Landologìcq CCCV


je sôn ýn prìnsip impëriàl
mâ ty è yn sâcràl ëmprëss

tôut lë mo, ä ty vitëss~


Nessun commento:

Posta un commento