venerdì 9 gennaio 2015

Marranerna i Danmark - Europas tungomål IID


Förutöver dessa olika språk, så fanns under en viss tid även ett judeoromanskt språk i Danmark genom att marraner som flytt Portugal under 1500- samt 1600-talen till viss del under åren kring 1622 bosatte sig i København, men de assmilierades tyvärr in i majoritetsbefolkningen och finns således ej kvar idag, även om ättlingar finnes. ‘Marraner’ är en term som en egentligen inte borde nyttja, men som ansyftar på de iberiska judar som först valde att konvertera, men som sedan fortsatte sitt judiska liv i skymundan, kryptojudar således. Den kändaste av dem må vara Gabriel Milan, מילאו גבריאל, eller som han själv kallade sig Don Franco de Tebary Cordova, som blev dansk guvernör över Danska Västindien 1684 för att senare avrättas 1689 för korruption samt misskötsel.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento