venerdì 30 gennaio 2015

Engelskan på Irland - Europas tungomål DIX


Det största tungomålet i Éire är dock dessvärre anglosaxiskans engelska som dagligen talas av den absoluta majoriteten av befolkningen. Språket är här uppdelat på främst tvänne geolekter, en nordlig samt en sydlig, ofta kallade sydhiberniska respektive nord-hiberniska efter romarnas beteckning på ön. Även skotskans ulsterskottska, eller ullans, talas i Irlands Ulsterdel, nordvästerliggande Donegal av omkring 60 000 invånare.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento