lunedì 12 gennaio 2015

Irlands förhistoria i extrem korthet - Europas tungomål ID


De äldsta lämningarna från människor på ön är från den mesolitiska stenåldern, en tidålder som sträcker sig under den ungefäreliga tiden 8000-4000 f.kr., men man vet ehuru ej såvärs mycket om detta förindoeuropeiska folk. De efterföljande och senare gäliska irerna undslapp det stora Romarriket, även om vissa arkeologiska lämningar visar på en viss romersk närvaro. Under 400-talet blev irerna kristna genom britten Sankt Patricks gärningar, britterna själva övergav den nya läran efter romarnas cedering, men irerna bibehöll den och genomförde därefter omfattande missionering. Irerna blevo lämnade ifred tills vikingarna gjorde antåg anno 795 og framåt, men de, tillsammans med upproriska irer, besegrades så småningom vid slaget vid Clontarf 1014 av Brian Boru som blev den första storkungen och som bildade ett iriskt rike - rike är förövrigt besläktat med keltiskans rī, hvilket betyder ‘kung’ samt som skall ha sin motsvarighet i protoindoeuropeiskans *rēg'-s som innan skrivits om och som vi i svenskan exempelvis har i ordet regering, ytterst genom latinets rēx.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento