mercoledì 28 gennaio 2015

Irish traveller cant - sheltaiska - Europas tungomål DVIII


Det finns ehuru ytterligare ett språk talat av sisådär 6000-30 000 invånare, 85 000 globalt, och som kallas bland annat sheltaiska / iriskkantiska / sheldruiska / gammen / pavee / caintíotar / vagabondiriska / irish traveller cant som har sin härkomst i iriskan. Detta är enligt uppgift ej ett romanispråk utan det används av iriska vagabonder, även om de inhämtat en del ord från romani i en mixad kultur, ordet shelta kan till og med komma från iriskans siúlta ‘av gående’, ett romaniord man använder för icke-resande är just gadje. Ett ord som är välkänt är ordet bloke ‘man’, antagligen kommandes från iriskans buachaill ‘kille’. I Storbritannien är de erkända som en etnisk grupp, hvilket de ej äro i Irland men en förändring är på väg att ske og språket får viss uppmärksamhet i låg- samt mellanstadieskolor på landsbygden numer. Den allmäna diskrimineringen är ibland allvarlig, ofta finns skyltar som ‘No travellers – no dogs’ uppsatta på pubar eller campingplatser. Deras ursprung är oklart, den egna myten är att de är av smederna som hjälpte till att bygga Jesu kors men sanningen ligger antagligen närarare att de har sitt ursprung i en social gruppering som evolverat ut till att blivit en etnisk grupp med eget språk, egen kultur, till och med egna genetiska karaktäristika i vissa drag. Över hälften av de resande i Irland dör innan de nått åldern 39, endast tjugo procent når en ålder av 65, och de föder även dubbelt så mycket barn och har en mycket hög nativitet för europeiska mått mätt och har därför även ökat i antal sedan 1960-talet.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento