giovedì 1 gennaio 2015

Judarna i Danmark - Europas tungomål VID


Även det högtyska målet jidiš talas utav en del utav Danmarks 6000 judar. De ashkenaziska judarna anlände under slutet av 1600-talet og den första sådana kommuniteten grundades 1684 i Köpenhamn. Hundra år senare fanns det ungefär 1600 judar i Danmark och de fick utstå allehanda förtryckande åtgärder, under en kort period år 1782 var de till och med tvungna att gå på lutheransk mässa. Under adertonhundratalet lättades detta upp och judar fick bland annat läsa på universitet, köpa fastigheter, grunda skolor eller gå med i skrån, men samtidigt så skedde antisemitiska upplopp år 1819 under flera månader utan polisiära ingrepp. Hursomhelst lyftes det judiska kulturella livet upp under århundradet, bland annat grundades Politiken utav en judedansk, mixäktenskapen ökade likväl. I skölvattnet utav Kishinevpogromen, rysso-japanska kriget samt de många ryska revolutionerna, så fick Danmark en inflytt om 3000 östjudar, år 1920 stängde Danmark gränsen för vidare immigration. Under den tyska ockupationen fick danskjudarna veta i förväg när deportationsbeslutet togs varvid över 7200 kunde fly till Sverige, ofta med danskars hjälp, emedans allena totalt 464 judar infångades samt deporterades, av dessa mördades 52. Idag finns det tvenne verksamma synagoger, båda i Köpenhamn.
~

Axat från boken Europas tungomål.

2 commenti: