martedì 8 aprile 2014

Principat d’Andorra, Marca Hispànica - Europas tungomål BLIX


Andorra eller Principat d‘Andorra som det mer rätteligen benämns, är det lilla furstedömet i Pyrenéerna som enbart består av 468 km², fullt medborgarskap bär omkring 36 % av befolkningen. Andorras oberoende samt moderna historia börjar med att Karl den store erövrar området från morerna anno 803 för att befästas när dennes son Ludvig den fromme ger området till biskopen af Urgel anno 819 - Urgel ligger i Katalonien. Andorra är det sista oberoende området utav det förutvarande Spanska mark, Marca Hispànica, som var en pärletråd av dömen längs Pyrenéerna. Men med anledning utav att området förblev omtvistat, så hamnade riket 1278 i gemensam styrelse under biskopen i Urgel og greven av Foix i Frankrike, genom paréagekontraktet, denne siste överlät dessvärre sitt rättmäktiga delstyre till den franska kronan anno 1607. Under den franska revolutionen upphävdes alla feodala anspelningar i Andorra, men de återinfördes snart under Napoleons styre. En av dessa feodala rättigheter är den gamla feodalrättigheten att herren i området har rätt att förhandspröva brudens sexuella förehavanden inför ett bröllop - det är alltså den katolska biskopen av Urgel och den franska presidenten som innehar denna rättighet, men så vitt det är känt så nyttjas den ej.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento