martedì 22 aprile 2014

Fader vår på fornarmeniska - Europas tungomål CCCLXVIII


Som språkexempel så finns de tre första meningarna i ‘Fader vår’ med latinska bokstäver i fornarmeniska nedan, armeniskan har överlag genomgått stora fonologiska förändringar ifrån protoindoeuropeiskan, men i sin tur så förändrades inte det skrivna språket mycket från fornarmeniskan fram till 1800-talet:

Hayr mer or erkins: surb elici anun k’o. Ekesce ark’ayut’iwn k’o. Elicin kamk’ k’o orpes erkins ew erki.

Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento