mercoledì 9 aprile 2014

Andorras omvälvande 1900-talshistoria - Europas tungomål BLX


1993 hade man en folkomröstning som ledde fram till en demokratiskt utformad konstitution, något man redan krävt 1933, innehållandes tillåtelsen av politiska partier samt ett valt parlament. Före detta var landet ett fögderi där furstarna hade all beslutande makt, fastslaget anno 1278, men där lokalbefolkningen ej hade juridisk lagbestämmande rätt. Vid upproren 1933 där man önskade utökad demokrati besatte Frankrikes militär landet en stund, året därpå proklamerade sig Boris Skossyreff sig som Boris I, prins av Andorra, samt startade krig med biskopen af Urgel. Han arresterades av Spanien och slängdes ut. 1993 blevo man således självständigt samt beträdde även Förenta Nationerna, landet är numer ett konstitutionellt principat med kvarhållet dubbelstyre. Man använder sig av euron och har ingen försvarsmakt, för övrigt så klarade man sig bra undan de tvenne krigen under första halvan av 1900-talet, men upprätthåller en självständig utrikespolitik. Under andra storkriget var man neutral och en viktig smuggelväg emedans freden med Tyskland avseende första storkriget fick avvakta framtills 1958, Andorra hade deklarerat krig med Tyskland men aldrig medverkat i några bataljer, månt var det därav man glömde furstendömet i Versaillesfreden. Andorra får ehuruväl än idag pröjsa den pålagda skatten till sina furstar fastlagd anno 1278, kallad questia, beståendes utav fyra skinkor, fyra brödlimpor samt en skvätt vin.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento