martedì 25 febbraio 2014

Aromunskan ~ Vlach ~ Armãnji ~ Rrãmãnji i Albanien samt Balkan - Europas tungomål CCCXXXIX


Av de indoeuropeisk-italisk-romansk-östromansk-södra målen så finns ett sådant representerat i Albanien och det rör sig om det illa kända, men intressanta, språket aromunskan, hvilket är den beteckning som de oftast själva använder, eller som de även ibland kallas makedo-rumäner, vlach, koutzovlacher (haltande valaker), canitsarer, gogë eller turkoshak. Självbeteckningen på folket är oftast armãnji, armin eller rrãmãnji, alla givetvis härstammandes från latinets ‘romanus’. Då aromunska talare är geografiskt splittrade på ofta små enklaver utöver Sydbalkan så delas de även ofta in utefter geografisk tillhörighet, det finns således pindier i de Pindusbergen, gramustier vid Gramosbergen, muzachier från Muzachia, farsherots från Pharsala, moscopolitaner från Moscopole.
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento