sabato 15 novembre 2014

Huvudspråken på Cypern - Europas tungomål PSIII


Majoritetsmålet på ön tillhör det indoeuropeisk-hellensk-jonisk-attiska språket helleniska, som givetvis främst genomgås under Hellas, och det skall talas av omkring 75 procent av befolkningen og då enbart i de södra delarna, emedans det altaiska-turkisk-sydvästra tungomålet turkiska företräds av 20 procent, då företrädesevis i den norra delen, ungefär 500 000; i likhet med hellenskan genomgås turkiskan under det land där turkiskan är som störst.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento