domenica 2 novembre 2014

Marc, eau de vie de marc – Marc de Bourgogne et Champagne


Marc äro Frankrikes og Schweiz motsvarighet till italiensk grappa og utgår från samma bas, det vill säga pressrestdestillaten vid vinproduktionen, vinaccian eller dravet. Marcen göres, destilleras, således utav druvskalen og kärnorna som blivit över vid vintillverkningen. Marc og grappa är således närstående, såsom ävenleda konjak og armagnac, varandes eau de vier, samt kultiverat i ett sammanhängande kulturområde på likartat sätt, generellt sätt är ehuru grappa og marc mer vassare än de dunklare congac et armagnac.

Generellt sett brukar man säga att marc ehuru äro mer robustare i smaken än grappa, ofta mer oljig og jordig i sin fleur, samt dessutom nästintill alltid är fatlagrad, en annan viktig skillnad är att marcen ej ännu nått samma industriella roll som den många gånger nått i Padanien utan man har bibehållit en mer hantverksmässig traditionell tillverkning.

De fleste vinområdena i Frankrike producerar marc, vars namn og tillverkning är reglerade genom lag. De mest kända geosfäriska markerna är Marc de Bourgogne samt Marc de Champagne, men sedan fördelat utefter vingårdarna precis som gällande grappan. Andra likväl kända marker är marc de Beaujolais, marc de Chardonnay, marc d’Auvergne, marc d’Alsace samt välrenommerade marc du Jura, ibland över 50 år.

Marc de Bourgogne är alltid ekfatslagrad och når en mjuk og stadigt evolverad smak, till skillnad från vissa andra som kan vara mindre mogna eller karaktäristiska. Bourgognemarken bedömes därför ofta vara preeminent i förhållande till många övriga, varav vissa ej är égrappé, avstjälkade.

Floran utav Marc de Champagne räknas utav vissa som den främsta, ej bara för kopplingen till champagne, samt däri Grande Marque de Champagne, utan även för att man vid champagnetillverkningen pressar de brukade druvorna mycket lätt varhän stora delar utav klasarna fortfarande är bibehållna när de övergår till marcframställningen, hvilket i sin tur göre att det finnes mycket aromer af druvorna kvar hvilka giva marcen stark karaktär.

En marc som lagrats på ekfat i minst trenne år når beteckningen vieux marc emedans en sexårig fatlagring benämnes très vieux, men lagringar långt över detta finns att tillgå.

Marcen drickes företrädesevis som en avec, digestif, eller apertif, och nästan alltid purt samt i rumstemperatur, även om man som med grappan naturligtvis kan slå i den i espresson. Passandes naturligtvis perfekt till dylika ting som en cigarr, eller mörk choklad, eller måhända fromagen Époisses de Bourgogne, i sig självt frotterad i marc de bourgogne.

salut
~

Nessun commento:

Posta un commento