domenica 23 novembre 2014

Cypriotisk maronitiska - arabiska på Cypern - Europas tungomål PSVII


Ett annat folkslag som finns representerat på denna lilla ö är maroniterna som då talar cypriotisk maronitiska, eller sanna, som hör till den afroasiatisk-semitisk-sydvästsemitisk-arabisk-östarabiska språkgrenen. Man kan säga att detta är ett kreolspråk eller i alla fall ett hybridspråk, då det har sina rötter i två olika östarabiska mål av den nordvästra sorten, den arabiska som talas i Anatolien och den som talas i Levanten. Från Levanten har man fått många lånord från syriskan og i övrigt så haver man erhållit väldigt stora influenser från helleniskan under speciellt den senare tiden, då språket nu är på upphällningen. Men även en mer ingående samt äldre hellasisk influens kan skönjas i fonologin. I övrigt har språket naturligtvis fått inlån från turkiska, o även venetianska. Den etniska gruppen eller folkgruppen har omkring 6000 medlemmar, men det är enbart cirka 1300-2000 som talar språket och av dessa finns det inga barn utan alla talare är över 30 års ålder, hvilket innebär att detta språks decennier är räknade om inget görs kvickt. Sanna har inget skydd.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento