venerdì 21 novembre 2014

Armenisk kilikinsk minoritet på Cypern - Europas tungomål PSVI


Andra språk som ehuru ej är lika spridda i landet är det indoeuropeiska tungomålet armeniska som skall ha ungefärligen 2700 talare, främst i Nicosia men även i Limassol samt Larnaca. Armenierna har funnits på ön sedan det armeniska riket skapades i Cilicia, även kallat Lilla Armenien, i slutet av 1000-talet ock kontakterna dem emellan var goda og starka varvid viss immigration skedde hit samt till andra mediterranska öar. När turkarna slutligen intog Kilikien under slutet av 1300-talet så flydde omkring 30 000 armenier därifrån till just Cypern som i hundra år till styrdes av samma dynasti som Lilla Armenien hade gjort, för att sedan lämns över till Venedig. Nästa immigration av armenier skedde niohundra år senare när turkarna genociderade armenierna i Anatolien. I Nicosia finns skolverksamhet på språket og armenierna är garanterade en plats i parlamentet.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento