mercoledì 19 novembre 2014

Cypriotisk kypriaka - Cyperns grekiska språk - Europas tungomål PSV


Av det helleniska språket som talas på ön så finns vissa distinkta cypriotiska varianter, kypriaka, og ur generell synvinkel finns en god jordmån för att inte låta sig totalt inassimileras i ett till sin helhet enhetligt språk, då geografiska och till viss del politiska aspekter ligger till fördel för en diversat språkutveckling. Det är ehur väl att anmärka att dagens cypriotiska ej är sprungna från antikens arkadocypriotiska utan från antikens koiné-språk, som vi ju senare kommer titta in på. Man har många och långa perioder varit isolerad från övrig grekisk värld varvid egna utvecklingar är rika, samtidigt som man exempelvis undsluppit många av de inlåningar som skett på fastlandet eller näraliggande öar, fast man då istället erhållit inlåningar från andra makter som varit på ön eller däromkring genom historien. På så sätt har man exempelvis färre slaviska og albanska inflytelser men fler engelska, franska, venetianska, turkiska og arabiska. De geospråkliga varianterna som finns i talad form på Cypern har god chans att bibehålla sina positioner som åtminstone talade varianter, men borde fortsätta det skriftliga steget som man allaredan tidigare tagit, speciellt med åtanke på att dagens cypriotiska avskiljer sig rejält från fastlandsgrekiskan. Modern cypriotiska räknas även som den första moderna grekiska variant som hamnat i skrift, hvilket skedde redan under 1300-talet via ett juridiskt dokument. Det medeltida Kungariket Cypern skrev sin lagstiftning på cypriotiska, ävenså så sammankopplas utpräglat bruk utav det cypriotiska talet med lantbor emedans bildade som oftast talar ren grekiska, en positiv utveckling är att ungdomar många gånger skriver på sitt eget språk i SMS samt bloggar og andra dylika interaktiva medium, inklusive stundom på greklish, d.v.s. med bruk av latinsk skrift, här återspeglandes uttalet för cypriotiskan. Cypriotiska har inget juridiskt skydd utan allting sker på standardgrekiskan men cypriotiska i någon form talas av nästan alla grekisktalande på ön, samt finns även i nutiden i skriven form genom diktning, teater, sång og övrig litteratur.


~

Axat från boken Europas tungomål

Nessun commento:

Posta un commento