giovedì 13 novembre 2014

Cypern en enad delad enhet - Europas tungomål PSII


Turkarna gav ehuru upp, efter erövrandet 1571, den reella makten över ön till Storbritannien 1878, som behöllo den fram till 1959, året därpå blev ön återigen fri från externa härskare. Som nämnt så delades ön 1974 og en etnisk gräns skapades och denna har därefter bibehållits. I denna skrift räknas ehuruväl ön som en helhet även om det kanske ur politiska aspekter skulle vara bäst att erkänna ön som delad i två likaberättigade riken, då kompromissviljan samt toleransen folkgrupperna emellan är låg och det finns inget värre än att tvinga folk att samarbeta - det skapar bara illvilja. Så som det är nu ingår hela ön i den Europeiska unionen fast den turkiskbefolkade delen av ön räknas som stående under ockupation utav Turkiet hvilket i realiteten betyder att de positiva frukterna ön får bära efter EU-inträdet endast ankommer den hellenska befolkningen till del, ehuru tack vare att den turkiska sidan visat på kompromissvilja, hvilket ej den hellenska har, så har EU utarbetat en större välvilja mot den turkiska sidan än vad som annars hade varit fallet. Varför inte bara erkänna den Turkcypriotiska staten?

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento