domenica 9 novembre 2014

Eteocypriotiska på Cypern - Europas tungomål PS


Cypern blev på 1200-talet f.kr. koloniserat av hellener, men de var ej de första att bestiga ön, utan de underkuvade en redan befintlig befolkning som man däremot icke vet så värst mycket om. Denna urbefolkning utrotade inhemska minivarianter av skogselefanter og flodhästar omkring 10 000 f.kr. - hvilket man nu i efterhand kan tycka är tragiskt. Man talade ehuru ett preindoeuropeiskt språk benämnt eteocypriotiska og det har föreslagits varit sammanlänkat med etruskiska, lemnosiska eller kanske med de semitiska språken, men än så länge får språket bedömas vara ett isolat. Språket skrevs med den cypriotiska utvecklingen utav Linear A-skriften men kom under tryck utav arkadocypriotisk grekiska under 1000-talet f.kr. samt avled omkring 400-talet f.kr. Språket är relativt okänt förutom den korta attisk-eteocypriotiskt bilinguella text som finns, som ger oss några ord i eventuell förståelse. Cypern låg även under hettiterrikets sfär samt figurerade då som en vasallstat därtill. Man har även haft egyptiska kontakter og de så kallade sjöfolken som vi tidigare nämnt härjade häromkring likväl.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento