lunedì 17 novembre 2014

Cypriotiskturkiska samt gibrizlija - Europas tungomål PSIV


Cypriotisk turkiska avskiljer en del fonologiskt från fastlands-turkiskan, men även grammatiskt kan man se att cypriotturkiskan är ett VO-språk emededans anatolieturkiskan är ett OV-språk. Även det andra turkiska språket på ön, gibrizlija, är ett VO-språk. Detta språk är ättling till gammalanatoliskturkiska og är mer likt azeriska samt yorukiska än vad det är likt turkiskan, det är exempelvis mer arkaisk i vissa fonologiska hänseenden, men avskiljer som nämnts även grammatiskt samt även lexikalt. Gibrizlijanskan är således det främsta språket för de turkar som bebott ön i århundraden och ses ofta ner på utav anatoliska turkar, språket talas av runt en halv miljon totalt.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento