mercoledì 9 luglio 2014

Kurmandji ock kurder i Azerbajdzjan - Europas tungomål CDXI


Sist, men inte smärst, bland de iranska språken åtfinns kurmandji, -västiranskt-nordvästkurdiskt, som här representeras av 20 000 talare som främst bebor de västra gränsområdena till Armenien. Exempelvis Sheylanlistammen har sin hemvist här sedan de hitflyttats från Iran under Shah Abbas I på 1500-talet. Nästan alla kurder i Azärbajdzjan talar tyvärr azäriska även inom familjen som en följd utav ett starkt påtvingat assimilationstryck och språkets utbredningsområde kommer troligtvis att så småningom krympa ut ur Azärbajdzjan om ingen revitalisering kommer till skott. Radio på kurmandji finnes ehuru att tillgå i landet. Enligt censussiffrorna från 1979 fanns det runt 150 000 kurder i Azärbajdzjan, men enligt kurderna själva var deras antal emellan 250 000-400 000 kurder 1988 och nutida uppskattningar från experter på området nämner de som varande i antalet runt 200 000, dryga tio procent talar således sitt hävdansspunna språk.

~

Axat från Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento