domenica 13 luglio 2014

Judeoaramaiska kurdiska judar i Azerbajdzjan - Europas tungomål CDXIII


Kurdiska judar fanns i landet framtills de alla deporterades 1951. De kurdiska judarna i Azärbajdzjan talade ehuru inte något kurdiskt språk utan judeoaramaiska som är tillhörigt de afroasiatisk-semitisk-centralsemitisk-arameisk-östarameisk-centralöstarameisk-nordöstra språken. De hade kommit till landet från och med 1827.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento