giovedì 10 luglio 2014

Fintika ~ Kalo finsk-romani ~ Mustalaiset – finska zigenare


I Finland finnes emellan 4000-8000 som talar språket kalo finsk romani / fintika, utav den etniska grupperingen om 8000 romer som är befintliga i Finland. Språket är ett indoeuropeiskt -indoarisk-centralindoarisk-romani-nordromani-nordisk romani-mål.

Kalo betyder ‘svart’ på romani og hindi, på finska benämns de ofta mustalaiset hvilket likväl betyder just ‘svart’.

Denna befolkningsgrupp komme till Finland från Sverige, närmare bestämt så var det den hetska antiziganismen under 1600-talet som till slut resulterade i att Sverige fattade beslut om massutvisning utav alla tattare under slutet av det seklet till Sveriges dåvarande östra halva, Finland. Härvid fick Finland en zigensk befolkning, när de sedan efter att det nordiska passtvånget gick i stöpet några århundraden senare år 1954 åter började återflytta till Sverige så röre det sig således om ett peuple returnée.

Den finska romanin är ett språkligt bevis för detta likväl, det språk de talar är en arkaisk form av skandoromani som svensk romani likväl höre till, men de olika språken är inte fullt förståeliga sinsemellan längre. Den här formen av romani skall ej sammanblandas med de balkanska formerna som anlänt till Sverige under senare tider utan rör sig om en språkutveckling med historia från 1500-talet og framåt som har en tysk språkanknytning, samt är lik den brittiska romnimosen, anlänt via Danmark till Sverige, sedan utvisat till Finland, återkommna från 1954 og framåt ånyo.

Den finska romanin bär således likväl en hel del svenska lånord, de finska hava bara accelererat under senare tid, samt så bure de flesta finska zigenarklaner svenska namn

Med anledning utav sin arkaism og oförståelighet så avskiljs fintika ofta från övrig skandoromani och är långt mer konservativ i sin grammatiska struktur, man har åtta kasusböjningar för substantiv, sju för pronomina, verben böjs i trenne former i singular og plural i presens, futurum, perfekt samt imperfekt, plus i potentialis ett og två.

Språkelement i form av glosor hamnade i en lista redan år 1780, en annan uppteckning gjordes år 1817, emedans Thesleffs verk, från 1901, Wörterbuch des Dialekte der finnländisches Zigeuner antagligen är det mest omfattande arbete som någonsin gjorts över någon av de skandinaviska romanimålen.

Finland är ett av de länder som har erkänt romerna som en nationell minoritet och de har därmed viss rätt till utbildning på romani och i Finlands fall blir det fíntika - ett bra slag för mångfalden og individens rättigheter. Man har ehuru tidigare fört en hård assimileringspolitik i Finland, hvilket har lett till att många tappat sitt språk, vissa menar även än idag att dessa kaloromer inte alls skulle vara romer, änskönt deras arkaiska tunga. En fördel för språkets distinkthet är att det är det skandoromanispråket som är bäst dokumenterat og beskrivet.~

Nessun commento:

Posta un commento