martedì 1 luglio 2014

Juhuri - Judeotatiska visavi Muslimtatiska - Europas tungomål CDVII


Ett närbesläktat språk åtfinns med namnet muslim-tatiska / mussulman, hvilket talas av 22 000 men skrivs inte av någon eftersom azärbajdzjanskan används som skriftspråk. Det talade språket är med svårighet förståeligt för judæo-tatiska talare och viceversa, trots att de tillhör samma gren inom den iranska subfamiljen. Judæotatiskan avskiljer bland annat genom att språket har många semitiska inlån, hämtade från hebreiskan, arameiskan samt arabiskan, samt naturligtvis från azeriskan, ryskan samt olika kaukasiska språk. Juhuri skrevs ursprungligen med den hebreiska skriften, sedan 1920-talet påtvingades man den latinska, sedan den kyrilliska och nu har många frivilligt återgått till den hebräiska. De judeotatiska språken som talades i Mücü og Oğuz är utdöda og oklara, men i övrigt bedöms judæotatiska vara uppdelat på trenne varianter, qybəmålet i Quba / Qybə / קאובּא, samt i ovannämnd ort, samt dərbəndmålet i Derbent / Dərbənd / דארבּאנד, plus en nordkaukasisk variant vid namn kaitag.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento