venerdì 15 ottobre 2010

Caol Ila Distillery, Port Askaig, Isle of Islay

~


Caol Ila, från gäliskans Caol Ìle, uttalas egentligen kull-eela / kull-eihla betydandes rent og slätt ‘Islays sund’. Sundet som åyftas är det emellan Islay og Jura, naboön.

Caol Ilas destillerie grundades år 1846 utav Hector Hendersson, af Glasgow, men gick till en början ej så bra då Isle of Jura-destilleriets ägare Norman Buchanan år 1854 toge över, år 1863 bytte det ägare igen till Bulloch Lade & co som var whiskyhandlare från Glasgow. Härefter komme destilleriet snabbt att bliva en succé varhän expansion togos vid. Runt 30 år efter destilleriets grundelse hade man byggt sig en pir för större ångbåtar för att kunna föra in förnödenheterna man så väl behöver för whiskyns tillblivelse.

Då det även fanns ett stort behov från blendedindustrin så producerade Caol Ila uppemot 680 000 liter om året redan på 1880-talet, men under åren 1930, 1937 samt under det kommande storkriget finge destilleriet hålla stängt med anledning utav de restriktioner som anföll kornet.

Först 1950 komme produktionen igång igen, nu med en ny pir, men skedd efterfrågan i förhållande till den ringa kapaciteten för att producera gjorde att ägarna helt fick stänga destilleriet under åren 1972-1974 för att modernisera anläggningen. 1974 stodo en helt ny destilliseringsfabrikatur färdig innehavandes hela sex pannor istället för de tidigare tvenne.

Det rör sig om sex parallell-kopplade ångvärmda pannor av lökmodellen, mäskpannan rymmer 18 000 liter samt 12 000 i spritpannan. Även mäsktunnan som är av gjutjärn är stor och tager hela 55 000 liter, man haver åtta stycken jäskar som alla är gjorda av trä. Faten skeppas över till fastlandet där man lagrar dem i framförallt american barrells, själva buteljeringen sker sedan i Glasgow. Man började även nu ta in korn från Port Ellen Maltings från att man tidigare mält allt självt.

Från mitten utav 1980-talet har man även börjat göra en nästintill orökt whisky, Caol Ila Highland, detta för att blendedtillverkarna skall hållas nöjda. Caol Ila nyttjas mycket utav drycker såsom Johnnie Walker og Black Bottle.

Den orökta göres någon månad på våren varje år, men i övrigt så är deras produktion primärt baserat på trenne officiella buteljeringar som alla blivit väldans populära, 12-årig, 18-årig samt cask strength, även en 25-årig lanseras regelbundet. Tidigare hade man endast en officiell utgåva.

Vattnet man nyttjar hämtas från en lokal källa, Loch Nam Ban, vars vatten äro väldigt kalkhaltigt strömmandes i en klar ström ner vid Caol Ila, emedans kornet, som skreves, tages färdigrökt från Port Ellen Meltings, rökningen är till omkring 30-40 ppm.

Kapaciteten uppgår till omkring 3,8 miljoner liter per annum og är därmed det största på Islay, destilleriet hör idag till Diageo, men skötaren av idag är ättling till de tidigare generationernas skötesmän för destilleriet.
~

+ Whisky of Ven, Whisky of Ven II.

Nessun commento: