giovedì 1 giugno 2017

Ligurerna på San Pietro et Sant’Antioco, Sardinien


Det finns en exilligurisk befolkning i Carloforte / O Pàize, på San Pietro, og Calasetta, på Sant’Antioco, i sydvästra hörnet utaf Sardinien, som äro i antalet utav omkring 12 000. Dessa äro ditkomna från en migration som skett från Tabarka, Tunisien.

Den genovesiska familjen Lomellini ägde Tabarkaön från 1540, samt togo dit många andra familjer från Pegli jämte Genova, men 1741 fick de omflyttas till Sardinien efter att beyen av Tunis tog över herraväldet utav ön från markisen utav Tabarka, de placerades då på den obebodda ön San Pietro / Ìsua de San Pê vars befolkning än idag i nästintill sin helhet talar tabarchino, samt i norra delarna utav Sant’Antioco, eller då Ìsoa de San Antiòcco på tabarchinska, nära Calasetta / Câdesédda.


Tabarchino haver än idag stora likheter med tungomålet som talas i Pegli samt Genua, og de flesta i området talar språket, inklusive barnen. De som stannade kvar på Tabarka blevo förslavade.~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento