venerdì 3 ottobre 2014

Förtryckta pomaker turkifieras - Europas tungomål CDLIII


Pomakernas otrogenhet har gjort att de blivit lika utsatta som turkbulgarerna för förtryck samt förföljelser, hvilket i sin tur har gjort så att pomakerna till följd av sin tro har definierat sig som turkar eller närstående dem och många har også valt att flytta till Turkiet - flertalet historiska fakta säger ehuru emot att de skulle vara slavisktalande turkar, utan de är nog snarare bulgarer som har konverterat i likhet med vad som är fallet för bosnierna, alternativt då thraker.

~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento