venerdì 24 ottobre 2014

Armenisk minoritet i Bulgarien - Europas tungomål CDLXIII


Språken –armensk-armeniska har en långvarig historia i landet och talas utav emellan 13 000-27 000 individer, och de har tre inhemska nyhetstidningar att läsa på sitt språk. Armenierna residerar främst i Plovdiv, Sofia, Varna og Rusé och har haft bosättning i Bulgarien ända sedan 400-talet när de anlänt som en del av det byzantiska kavalleriet, senare, emellan 500-1000-talen, har även de gnostisktillhörande paulicianerna och tondrakierna anlänt men esomoftligen assimilerats in i den bogomilska rörelsen samt däri bulgariserats. Tsardömets högsta företrädare gifte sig även ibland med nobila människor utav armeniskt blod. Nästa inflytt skedde under det ryss-turkiska kriget i slutet av 1870-talet då flera tusen tog sin tillflykt till Bulgarien, man bedömer att den armeniska befolkningen fyrdubblades till omkring 20 000 genom detta. Armeniernas traditionella språk för denna grupp var västarmeniska men under kommuniststyret har man haft utbildning på östarmeniska varvid detta spritt sig, många flyttade även från Bulgarien under denna tid, men det senaste decenniumet hävdas det att det fulla antalet av armenier i landet ligger på omkring 40 000 individer.


~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento