domenica 26 ottobre 2014

Bulgariska greker - Europas tungomål CDLXIV


Av en –grekisk-hellenisk språkgruppering finns det emellan 3000 och 25 000 förestående i landet, som de transkriberat kallar Voulgaria. Greker har funnits i landet åtminstone sedan sexhundratalet f.kr. när milesier samt dorier grundade pontiska kolonier längs kusten, ofta på redan befintliga thrakiska bosättningar. Ännu före 1900-talet fanns det en liten grekisk minoritet i sydöstra delen utav Voulgarien. År 1900 beräknas det hava funnits 33 650 hellener men efter en antihellensk hållning samt avtal om folkförflyttningar 1906 så försvann de flesta av dessa in i Hellas. De enda undantagna var några grekisktalande som ehuru erkände sig som etniska bulgarer. Det finns även en annan folkgrupp som det ehuru ej finnes några siffror eller exakta uppgifter om, och det är sarakatsanerna som talar en gammal variant av attiska, hvilken ehuru inom en snar framtid antagligen nått sin vägs ände (se Hellas).
~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento:

Posta un commento