martedì 31 dicembre 2013

Abchaziska språket i Abchazien - Europas tungomål CCCXXIII


Det huvudsakliga språket är det nordvästkaukasisk-abchazabazinska språket abchaziska som talas av de flesta invånarna. Det är uppdelat på några få varianter og behaver en litterär status där man använder sig av ett modifierat kyrilliskt alfabet med 59 bokstäver, man har ehuruväl tidigare nyttjat både det arabiska, latinska og georgiska alfabetet. Den äldsta förekomsten av skriven abchaziska i något större omfång är ottomanen Evliya Çelebis anteckningar med arabisk skrift från 1600-talet, i övrigt så kan man konkludera att abchaziska varit ett litterärt språk i ungefär hundra år. Före den socialistiska revolutionen byggde skriftspråket på den nordliga bzypiska varianten med 67 konsonanter, den övergavs ehuru under revolutionen hvilket ledde till en konsonantisk förenkling i och med att man replacerade bzypiskan med den södreliggande abzhujiskan som bara har 58 konsonanter. Abchaziskan är speciellt känt för sina kväkande samt visslande ljud.~

Axat från boken Europas tungomål.

Nessun commento: