lunedì 21 maggio 2018

Pontiska καί cappadoniska greker i Grekland

 
I dagens Grekland finnes en relativt stor språklig minoritet som i relativt snabb takt håller på att assimileras in i det språk som i dagligt tal benämns grekiska, minoriteten består av cirkus 200 000 hellener som under 1920-1930-talen immigrerade till Hellas från Svarta havsområdet där de bott sedan antiken og deras språk går under benämningen pontiska.

Pontiskan är ett eget språk i den meningen att talare av standardhelleniska icke kan förstå språket eller viceversa, pontiskan är ursprungligen utvecklad från cappadonisk grekiska från Anatolien, men den nutida utvecklingen är ej gynnsam utan dyster og en av anledningarna till detta är att talarna utav pontiskan ofta bor i förorter till huvudstaden där assimileringen till huvudspråket pågår snabbare än i mer avlägsna orter, detta påstående stärkes i og med att den yngre generationen ofta har standardhelleniskan som första språk.

Pontiskan är eljes en egen utveckling från byzantisk grekiska samt haver även naturligt fått en del inlån från turkiska, persiska samt även lite från olika kaukasiska språk. Det finns ehur en gemenskaphetskänsla hos flertalet pontiker och olika klubbar samt andra sociala institutioner existerar, hvilket kan ge ett visst hopp inför framtiden för detta originella språk - även om klubbarna kanske främst är inrättade för bevarandet av den unika kultur som pontikerna besitter och inte alltid lägger in lingvistiska kulturaspekter i detta.

Sedan Sovjetunionens fall så har den tidigare pontiska immigrationsbefolkningen fått tillökning av kanske 200 000 människor till som tröttnat på sin tvåtusenfemhundraåriga diaspora, men de emottas inte helhjärtat utan stora delar utav det grekiska etablissemanget ser på dem som ryssar och kräver en snabb hellenifiering.

Det finns även några få som talar genuin kappadonisk grekiska från det inre av Turkiet, man trodde språket hade utdött vid 1960-talet men man har år 2005 funnit några som talar språket med stor prestige i även tredje generationen.
~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

Nessun commento:

Posta un commento