venerdì 18 maggio 2018

Tal- samt språkförmågan hos Homo habilis - Eurasiens språkfamiljer XVIII

 
Man må även betänka att eftersom schimpanser utav idag behava förmågan till en förståelse utav mänskligt språk, inklusive ordförståelse og enkel grammatik, og därvid uppenbarligen besitter basal mental språkförmåga så är det utav sannolikhetsskäl så att även tidigare former utav hominider behaft dessa förmågor, allt annat vore märkeligt. Skallstudier i förhållande till australopitheciner, homosläktets förmänniskor, har visat att dessa hade skalluppsyner i förhållande till talapparaten in stämmande med den man finner hos moderna apor samt hos människobebisar som ej behärskar uttalet utav i, u og a, när det gäller Homo habilis så verkar den arten haft en något mer modernliknande talapparat men misstänkes ändå ej kunnat uttala hela den nutida mänskliga ljudrepertoaren, Bickerton misstänker exempelvis att de ej hade protospråk alls, men att det må väl ha varit så att det då startats upp. Om habilis parlerade så mena de flesta att deras artikulationsförmåga var avsevärt sämre än vår idag, med många konsonanter men få vokaler samt simplare syntax, utmälade i långsam ton med större stöd utav gestikulation og intonation, men de individer som hade stora pannlober ledde utvecklingen med högre grad av symboltänkning givandes överlevnadsfördelar, ledandes till en stegvis förstoring utav pannloben givandes en omstrukturering utav sammankopplingarna utav hjärnans olika delar hvilket i sin tur hjäpte till i utvecklingen utav förbättrad hörsel samt artikulationsförmåga, bidandes grund för erectus att taga vid. Nya röntgeninspelningar för makakapor visar ehuru att deras röstorgan i princip är lika välutvecklade som människors og att den bristande talförmågan hos apor måste sitta i språkförmågan i hjärnan, detta plockar bak de anatomiska möjligheterna för tal åtskilliga miljoner långt bortom människosläktets upprinnelsetid görandes det tillikt möjligt att både habilis som dess föregångare kunnat föra sig i tal, såvida hjärnutvecklingen skett.

~

Axat från boken Eurasiens språkfamiljer
 

Nessun commento:

Posta un commento