martedì 22 maggio 2018

Språkförmågan samt teknikutvecklingen - Eurasiens språkfamiljer XX

 
Om vi återgåom till skillnaderna emellan arterna og varför många ändå sätta det som troligare att det varo erectus som utvecklade protospråket, så peka många på att det ändå var under erectus som stora framsteg gjordes i tekniknyttjningen. Det var förvisso Homo habilis som påbörjade användningen ock skapandet utav lättare verktyg, men detta behöver icke betyda att man kunde kommunicera på ett mer komplicerat vis än vad andra djur göre - även schimpanser, andra apor samt andra djur använder sig av verktyg og i viss mån så produceras osså dessa. Myrorna varo exempelvis långt före oss med att odla og därmed använda sig av jordbrukets saft - detta var något som människan kommo på för bara några tusen jeeran sedan, detta även om vi havom ett finurligt kommuniceringssätt. Jordbrukets tillblivelse haver i og för sig ingenting med habilis et utvecklandet utav språket att skaffa, men å andra sidan så visar det på ett bra sätt att materiella framsteg samt annan utveckling ej behövandes hava med språk eller annan kommunikation, samt graden av dessa, att beskaffa, även om detta naturligtvis underlättar. Det är hjärnans utveckling som får vara vägledande för teserna kring den talade språkförmågans utveckling, hjärnans samt språkförmågans kontinuitet som antagligen sträcker sig bakom både erectus som habilis tidsraum.

~

Axat från boken Eurasiens språkfamiljer
 

Nessun commento:

Posta un commento