domenica 20 maggio 2018

Sidospåret Homo habilis i centrum - Eurasiens språkfamiljer XIX

 
En sak som däremot skulle innebära slutet för teorin om habilis som föregångare till vårt språk skulle vara om en mindre ansedd teori skulle visa sig ha rätt - teorin om att habilis enbart skulle vara ett sidospår på det mänskliga släktträdet og ej en anfader till den senare erectusen. Men däremot så skulle det ge ännu intressantare infallsvinklar om det skolat visa sig att habilis et erectus hade språk, men att de inte hörde till samma släktgren varvid likaledes habilis skulle höra till en sidogren i människoutvecklingen - detta skulle innebära att anfadern till de båda også, troligtvis, måste hava behaft förmågan till språk ity vi då behövde gåom ännu längre bak i tiden i stödjande utav de övriga evidensen häromkring ~ då det anses ej särledes troligt att språkförmågan havandes utvecklats tvenne gånger i historien og absolut ej så nära inpå varandra. Genom det för oss i nutiden oklara släktträdet og förhållandena emellan de olika skelettala efterlämningarna, så torde anfadern till både erectus et habilis härröras ända bak bakom hela homosläktet og ifrån det dunkla australopithecusröran, där en ganska oklar bild råder. Men det vi vetom om dessa anfädrar säger att så ej äro fallet, men om det nu skulle vara så så är det ej troligt att habilis skolat havandets dött ut med en sådan förmåga då det skullo innebära en väldigt stor fördel gentemot konkurrenter i naturen, ej ens dess artfrände erectus skiljde sig särledes mycket åt i exempelvis storlek att det skulle blivit någon större ojämlikhet emellan arterna, utan det hade blivit en relativ jämlik kamp om resurserna og därmed om överlevnaden - båð skolat hava kunnat överleva, men slumpen kunne förståss sätta sannolikhetsberäkningar ur spel. Erectus anses ehuruväl, utav de allre fleste, istället vara en utveckling ur habilis, eller någon specifik habilisgruppering men man verkar senare havandes samlevt under i runda slängor 500 000 år i Afrika. Det är en ansenlig tid, långt längre än Homo sapiens hela existens hvilket även visar att övertaget för historiens överlevnadsvinnare ej varit klarspänt utan en långdragen överlevnadsframkomst havandes skett där bägge människoformerna kunnat framleva, hvilket skulle kunna tolkats som att habilis besutto språkförmågan likställt erectus.~

Axat från boken Eurasiens språkfamiljer

Nessun commento:

Posta un commento