lunedì 31 luglio 2017

Georgiens historia i korthet - Europas tungomål DHXXIX


Efter det att armenierna övergingo till den kristna kyrkan, så lågo georgierna ej långt efter då de anno 337 överginge till en kristen statsreligion, tidigare så hade de under långa epoker stått under inflytande utav hellener samt romare. Området där dagens Georgien är beläget har minst varit bebott sedan tidig stenålder og det var inte förrän under årtusendet före Jesu födelse som georgiska folk bosatte sig i det tomrum som hade skapats efter assyriernas nedgång. Antikens författare berättar att området hvar uppdelat på tvenne riken, ett väst- samt ett östgeorgiskt, hvilka kallades Kolchis og Iberien. Georgierna har allt efter 300-talets religiösa enande behållit sin ortodoxa tro, men en politisk sammanslagning såg ej området förrän under 1100-talet. Under 1100-talet genomlevde även Georgien sin guldålder i högridderlig stil, man gjorde stora filosofiska og poetiska framsteg samt hade hög anda av tolerans avseende religion samt etnicitet. Dock splittrades området återigen under 1400-talet då de hamnade inom osmansk og persisk maktsfär. På 1700-talet var Georgien uppdelat på ett antal olika furstendömen og några av dessa sökte rysk hjälp för att nå oberoende - detta skulle de ehuru ej hava gjort, då den stora grannen i norr under 1800-talet placerade alltmer av området i sin björnfamn. 1801 tog den ryska imperalistiska björnen hand om Östgeorgien emedan Västgeorgien underkuvades under åren 1803-64. Landet blev förvisso förenat men detta under rysk flagg, befolkningen fortsatte att kämpa mot den ryska överhögheten. En av de mest kända georgierna genom tiderna var Iosif Dzjugasjvili, eller med det namn som han mer passande kallas samt med hvilket han haver gått till historien, Stalin eller ‘stål’. Under det ryska tumultet under revolutionen 1917 så utropade sig Georgien som en oberoende og självständig stat, men det satte den ryska och röda armén stopp för 1921 då de erövrade området. Många georgier fick sätta livet till från 1921 samt framåt under 1930-talet under Stalins og hans hantlangare Berijas terror. Berija var förövrigt megrelier ock tillika chef för den hemliga polisen. 1989 hölls en fredlig demonstration för oberoende som dock slogs ned med våld, men 1991 blev landet självständigt efter en folkomröstning. Den politiska situationen blevo ehuru ej bättre för det eftersom en ny diktator tog makten, men lyckligtvis förlorades den lika snabbt efter ett år av borgarkrig och därefter har något mer stabil ordning rådit även om vissa klara turbulenser skett.~


Nessun commento:

Posta un commento