domenica 2 luglio 2017

Innehållsförteckning - Eurasiens språkfamiljer VBok III
Gallia Armorica, Gallia Belgica, Keltiberer et alii, Ö-kelterna, Den keltiska kulturen, Tokhariska, s. 876, Indo-Iranska ~ Ariska, s. 894, Mitanniska, Nūristaniskan ø Dardiska, Indoariskan, Romanès, Iranska, Baltiska, s. 962, Balterna, Germanska, s. 973, De germanska ljudskridningslagarna, Västgermanska, Nordgermanska, Östgermanska, Slaviska, s. 1121.


Referenser o lästips, s. 1153.

~


Nessun commento:

Posta un commento